Конгрес на НС "Защита" Избрана

На 27.04.2017г. бе проведен Конгрес на Национален синикат „Защита“ . На Конгреса бяха дискутирани и поставени множество проблеми и въпроси, с които се сблъскват ежедневно работещите в различните сектори.

Проблемите, които поставят заетите са основно свързани с жизнения стандарт, несправедливо и недостойно възнаграждение на труда, нарушения на трудовото законодателство, злоупотреби с извънреден труд, колективното трудово договаряне, реалните възможности за осъществяване на синдикална дейност.

Предвид констатираните проблеми Конгресът реши, непосредствено след назначаването на новото правителство, да бъде поискана среща с всички ресорни министри и да бъдат изложени предложенията на синдиката по отношение на доходите, пенсионна и осигурителна система, предложения за промени в трудовото законодателство.

На Конгреса бяха приети промени в Устава на НС „Защита“ целящи повишаване ефективността на дейността на синдиката, сред които и обособяването на общински структури.

НС „Защита“ е единствения синдикат в страната, който прие като промяна в своя Устав и въвеждането на мандатност – участие в ръководството не повече от два поредни мандата.

Избраното ръководство на НС „Защита“ е в състав:

Председател – Красимир Митов

Заместник председател – Милена Атанасова

Секретар – Чавдар Манчев, председател на НС „Защита“ за обл.Пловдив и Председател на синдикалната организация на НС „Защита“ в КЦМ АД

Секретар – Георги Димитров, председател на НС „Защита“ за обл.Велико Търново и Председател на синдикалната организация на НС „Защита“ в „Аркус“ АД

Секретар – Живко Георгиев, Председател на НС „Защита“ за обл.Варна и обл.Добрич и член на ръководството на синдикалната организация на НС „Защита“ в „Солвей соди“ АД.