Двама души пострадаха при тежка авария в ‘’СТОМАНА ИНДЪСТРИ’’ Избрана

Днес около 14:20ч.е станала тежка производствена авария в СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД гр.Перник. Тежко са пострадали и с опасност за живота са двама работещи.

Според председателя на Синдикат ‘’Защита’’ в дружеството  г–н Красимир Стоянов, едни от основните фактори за трагичният инцидент са:неадекватно разпределение на човешкия ресурс и драстичния недостиг на квалифициран и обучен персонал на възлови места в производствения процес, което води до емоционално и физическо претоварване на пряко заетите в производствения процес, полагане на извънреден труд, напрежение и стрес. И това на фона на непрекъснато повишаващите се изисквания за произвеждане на все повече продукция и неадекватна поддръжка на производствените мощности.

Синдиката настоява за спешна  среща с ръководството  на дружеството на която да получи информация за причините за злополуките и какви мерки и действия смята да предприеме ръководството за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска за живота и здравето на работещите.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!!!