Среща във ''Водоснабдяване и канализация-Сливен''ООД Избрана

На 01.06.2017г. по покана на Управителя на  „ВиК – Сливен“ ООД инж.Севдалин Рашев.ще бъде проведена среща на Председателя на НС „Защита“ – г-н Красимир Митов и синдикалното ръководство на НС „Защита“ в дружеството.

В същия ден ще бъдат проведени срещи и със заети в сферата на образованието в гр.Ямбол.