Среща в Министерство на енерегетиката по проблемите в мина Оброчище Избрана

Във връзка с писмо на НС „Защита“ относно проблемите на миньорите от мина Оброчище, днес 05.07.2017г. бе проведена среща със Зам.министър Красимир Първанов и екипа му.

И двете страни изразиха категорично становище, че ще се търсят всякакви законови средства мината да бъде съхранена и работещите да продължат да работят.

В тази връзка се одобриха и приеха следните действия:

  1. Утре, 06.07.2017г., екип на Министерство на енергетиката отива да провери състоянието на мината, като се има предвид, че от началото на месеца работещите не са допускани до работните им места.
  2. Още днес ще бъде направено запитване до „Евроманган“ АД защо, на какво основание не допуска миньорите до работните места, и настояваме този период на незаконосъобразно недопускане да бъде заплатено.
  3. С оглед неспазване на КТД и подписани Споразумения и поети ангажименти от работодателя, които не се изпълняват спрямо работниците, Министерство на енергетиката ще изиска незабавно бизнес-план, в който работодателя да изложи намеренията за съществуването на мината и продължаване на дейността, конкретни срокове за изплащане на ваучери и заплати на работещите и поемане на ангажимент повече да не бъдат допускани пообни порочни практики, които водят до ескалалиране на напрежението.
  4. Министерство на енергетиката ще изиска информация от Министерство на финансите има ли и какви задължения „Евроманган“ ЕАД към Държавата /дължими осигурителни и здравни вноски и данъци на работещите/, и ако има такива – Държавата да започне процедура по събирането им.
  5. В началото на следващата седмица, вероятно сряда, след събиране на цялата информация, Зам.Министър Красимир Първанов с представители от Министерство на енергетиката, по настояване на НС „Защита“ ще направи среща с миньорите на място и ще организира среща при работодателя „Евроманган“ ЕАД, на която да се приемат и подпишат конкретни отговорности с конкретни срокове по отношение редовното изплащане на работните заплати и ваучерите за храна на работещите, и ако това не бъде изпълнявано – Министерство на енергетиката да започне процедурата по прекратяване на концесията и търсене на нов концесионер. Настояваме, ако евентуално се получи забавяне и с цел съхраняване на мината Държавата да си върне собствеността.

За пореден път сме изразили мнението на работещите и категорично настояваме, че ако трябва ще се търси и промяна в законодателството, с оглед проблемите пред които сме изправени с този концесионен договор и концесионер.

До срещата със зам.министър Първанов миньорите остават в стачна готовност, и след провеждане на срещата, в случай, че договореностите не ги удовлетворяват, започват ежедневни протести