НС „Защита“ подкрепя протеста на работещите в общинските болници Избрана

Години наред сигнализираме поредица от министри за съществените проблеми, пред които са изправени общинските и държавните лечебни заведения, които проблеми неминуемо ги обричат на фалит.

Според въпросните господа, „Всичко е точно“, но е факт, че от 2009г. от началото на управлението на ГЕРБ са закрити над 20 общински болници и жителите на цели общини са лишени от достъпно здравеопазване. Така напр., в област Перник бяха закрити болниците в общините Земен, Трън, Брезник, Ковачевци и остана единствено болницата в община Перник.

Очевидно тенденцията е да бъдат съсипани всички общински болници и да бъдат лишени 2 млн. български граждани от здравеопазване.

Едва ли има значение кой ще сложат за министър на здравеопазването, защото очевидно унищожаването на здравеопазването, съсипването на общинските болници и държавни болници е партийна политика, след като години наред нормативно не бяха намерени решения и бе предопределено тези болници да натрупат огромни задължения заради недофинансиране, орязване на бюджети и пр.

На фона на това, обаче, безконтролно бяха раздавани лицензи на частни болници, чиято дейност, естествено, бе единствено по високозаплатени от НЗОК клинични пътеки.

Безрезервно подкрепяме започналите протести на работещит в общинските болници. Техните искания са напълно справедливи и основателни, защото е очевидно, че управляващите започват да се вразумяват единствено, когато гражаните излязат по улиците.

Наблюдавайки ситуацията в цялата страна, не само в сферата на здравеопазването, поредица протести в различни области, драстично повишаване на цени на стоки и услуги от първа необходимост, на ток на вода и т.н., все по-натрапчиво излиза въпроса, дали не е време да се иска оставка не на отделни министри, а на цялото правителсто, защото е очевидно, че всички те работят за незнайно какви интереси, но не и в интерес на българските граждани.