Ще има ли КТД в „Български пощи“ ЕАД? Избрана

В „Български пощи“ ЕАД са внесени два проекта за нов колективен трудов договор на дружеството. Единият проект е внесен от синдикалната организация на НС „Защита“, а втория от организациите на КНСБ, КТ „Подкрепа“ и АДС в дружеството.

Имайки предвид разпоредбите на Кодекса на труда и ината на лидерите на останалите синдикати, които не искат изготвянето и представянето на общ проект за КТД, единственият изход от създалата се ситуация е свикване на Общо събрание на всички работници и служители в предприятието, което да приеме един от двата проекта за КТД, по който работодателя да започне преговори за окончателно сключване на нов.

Свикването, обаче, на Общо събрание, т.е. на всички над 9000 работници и служители на „Български пощи“ ЕАД, освен всичко друго, би било и скъпо мероприятие. Разноските, за което, щом се инатят, да си поемат лидерите на другите синдикати, а не да са за сметка на дружеството.

Освен свикване и провеждане на Общо събрание на всички работници и служители на дружеството, всякакви други „формати“, които се опитват да прокарват останалите синдикати биха били в нарушение на закона. Защото никъде и по никакъв повод Кодекса на труда не предвижда който и да е субект – дали работодател, дали синдикална организация - да има право да „изземва“ функции и правомощия, които има единствено и само Общото събрание на работниците и служителите в предприятието.

Вярно е, че досега бяха свикнали те да са закона в дружеството, но това време свърши.

Крайно време е да разберат, че не те, а Кодекса на труда е Закона, а ние ще продължим да настояваме за спазване на трудово законодателство и да се противопоставяме на всеки опит за извършване на закононарушения от страна, както на работодателя, така и на останалите синдикални организации. Още повече, когато тези нарушения са против интересите и правата на работниците и служителите.

Дано тези синдикални лидери, надраснат егото, ината и личните си амбиции, и в интерес на всички работещи в дружеството, приемат изготвянето на общ проект за КТД, внесен от всички синдикални организации в „Български пощи“ ЕАД.

Всяка друга постъпка и действие е против интересите на работещите в дружеството и в интерес на работодателя, тъй като ще доведе до факта „Български пощи“ ЕАД да остане без действащ колективен трудов договор от 01.04.2018г.