Учредена е синдикална организация на НС "Защита" в МБАЛ - гр.Ловеч Избрана

Учредена е синдикална организация на НС "Защита" в МБАЛ "Проф.д-р Параскев Стоянов" - гр.Ловеч.

За председател на синдикалната организация бе избрана г-жа Полина Маринова Христова - Кондов, а за секретари - Десислава Йонкова Цветанова и Пламен Николов Боганински.

НС "Защита" изпрати писмо да Министър-Председателя и Министъра на здравеопазването, което можете да прочетете тук.