Ръководството на НС „Защита“ на среща в Министерство на здравеопазването Избрана

Днес от 16,00ч. ще бъде проведена среща в Министерство на здравеопазването по настояване на ръководството на НС „Защита“ с оглад постъпили множество сигнали от нашите структури в страната във връзка с плачевното състояние на здравеопазването – ниски доходи на лекари и медицински специалисти, липса на кадри, закриване и фалити на лечебни заведения и т.н.

На срещата ще бъдат обсъдени въпроси и проблеми в здравната система, които нееднократно сме поставяли пред здравния министър, сред които оцеляването на Ловешката болница, както и въобще на лечебните заведения в страната, значително повишаване на доходите на лекари и медицински специалисти, липсата на кадри и т.н.

Очевидно заради заявеното намерение на Ловешките медици да пренесат протеста си в София, срещата бе назначена „от днес за днес“, което прави невъзможно поради служебна ангажираност, да присъстват наши представители от други лечебни заведения в страната. Затова и ще настояваме, както да бъде проведена отделна среща на министъра в Ловеч с ловешките медици, така и на последваща среща в София, на която да присъстват наши представители от лечебните заведения в страната.

От тази днешната среща очакваме резултати, а не поредните празни приказки.

В зависимост от изхода на срещата, мерките които ще бъдат набелязани, за които ще Ви инфорираме допълнително, ще зависи и нашето решение дали ще започнем организиране и провеждането на протестни действя до окончателното изпълнение на нашите искания.

Очаквайте допълнителна информация.