„Хляб или свинец!“… Избрана

Търпението е изчерпано!

За спасяването на Ловешката болница работещите в нея поставиха своите категорични искания: До 12.06.2018г. Министъра на здравеопазването да посети МБАЛ „Проф.д-р Параскев Стоянов“, гр.Ловеч, и на среща с целия екип от работещи да бъдат официализирани в писмен документ конкретни мерки и действия с конкретни срокове за изпълнение и конкретни отговорни лица, гарантиращи запазване на лечебното заведение, възстановяване и развитие на дейността, сигурност и запазване на работните места и навременно изплащане на дължимите трудови възнаграждения на заетите, нормални условия за работа.

НС „Защита“ категорично подкрепя тези искания, като към тях прибавя и искането държавните и общински болници да бъдат преобразувани от търговски дружества в лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /по аналогия с лечебните заведения по чл.5, ал.1 от същия закон/, както и многократно поставяното от нас, а и от медицинските специалисти по здравни грижи, искане за увеличение на основните възнаграждения на 1500 лв.за медицински специалисти и 2000 лв. за лекари.

Като имаме предвид, че очевидно такива средства не са предвидени в държавния бюджет за 2018г., предложението ни е това да се случи поетапно до 01.06.2019г.

В случай, че от министерство на здравопазването откажат изпълнението на исканията на ловешките медици до 14.06.2018г., както и откажат среща по останалите искания касаещи заетите в здравната система, заявяваме, че ще започнем организирането на ежедневни протести, в които приканваме да се включат всички работещи в здравеопазването, българските граждани, които са потърпевши и нерядко плащат с живота си, поради недъзите на здравната система

Не само Ловешката и Врачанската болница, цялото ни здравеопазване е в клинична смърт и ни остават броени минути, за да избегнем необратимата биологична смърт!

Ножът е опрял до кокъла!

Както казва големият български поет и революционер Христо Ботев: „Хляб или свинец!“

Цялото писмо тук