Председателят на НС „Защита“ в БРСЦ и заместник-председател на синдикалната организация на НС „Защита“ в „Български пощи“ ЕАД – г-жа Златка Младенова започна гладна стачка. Избрана

Ден първи!

Това се случва след години праследване, тормоз и лишаване от основни права на членове на НС „Защита“ в „Български пощи“ ЕАД под най-различни форми, като отнемане на ваучери за храна, незаконно намалване на допълнителни възнаграждения, а следващата стъпка сигурно ще бъде да ги принудят да работят без заплати!

Над 80 % от работещите в държавното дружеството може да се каже, че работят без пари, като се има предвид, че са с минимални работни заплати, докато ръководството на дружеството пилее безогледно финансови ресурси, но не и за работещите.

Това, че дружеството трупа ежегодно милиони лева за загуби, въпреки че се субсидира с десетки милиони лева от държавния бюджет, май не притестнява ръководството – то не бяха по два договора за определени приближени, то не бяха софтуерни фирми, то не бяха нови никому ненужни автомобили. Затова и поискахме от Министерство на финансите да бъде извършена пълна финансова проверка.

Многократно сигнализирахме и Министър-председател и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за репресиите и закононарушенията извършвани от работодателя – държавното дружество „Български пощи“ ЕАД, но се правят, че не виждат какво правят назначените от тях „партийни функционери“.

След като бе поставено условието да им бъде незабавно възстановено и върнато откраднатото /защото всяко незаконно отнемане си е кражба/ допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и това не се случва, от днес 30.07.2018г. започва гладна стачка на работещи от „Български пощи“ ЕАД.

Гладната стачка започва председателката на НС „Защита“ в БРСЦ – г-жа Златка Младенова, като поетапно към нея ще се присъединяват и други работещи в „Български пощи“ ЕАД, и ще продължи докато не бъдат отстранени закононарушенията в дружеството и не бъде отстранено цялото ръководство, което сякаш умишлено води дружеството към фалит.

Тази гладна стачка е стачка против погазването на основни човешки права!

Към това прибавяме и многократно поставяните от ръководството на НС „Защита“ в „Български пощи“ ЕАД пред работодателя въпроси:

- за изключително ниското заплащане на работещите в дружеството и за увеличаване на основните работни заплати с минимум 10%,

- преустановяване на несправедливото и субективно разпределение на допълнителни възнаграждения /бонуси/, което някъде е мизерните 1,26 лв. на месец;

- подобрване на недопустимо лошите условия на труд;

- премахване на паричната вноска за присъединяване към КТД на дружеството, чрез която масово пощенските работещи биват „принуждавани“ да членуват в КНСБ или „Подкрепа“ и не предоставянето на информация къде отиват и за какво натрупаните десетки хиляди лева внесени от нечленуващи и членове на НС „Защита“,

На това работодателя отговоря с преследване, тормоз и незаконосъобразни посегателства спрямо членове на НС „Защита“, явно с целта да принуди работещите да се откажат от синдиката.

Но, целта няма да бъде осъществена.

Гладната стачка ще продължи до изпълнение на исканията, и ако се наложи ще се пренесе и пред Министерски съвет.

Ръководството на Национален синдикат „Защита“ категорично застава зад справедливите искания на синдикалното ни ръководство в „Български пощи“ ЕАД, подкрепя протеста, но изразяваме своята загриженост и не смятаме, че това трябва да се случва за сметка на здравето на работещите.

Ще сезираме отговорните институции за предприетата крайна мярка – започване на гладна стачка на работните места - от работещи на „Български пощи“ ЕАД, и ще очакваме тяхната адекватна намеса, защото не смятаме, че и без това гладуващите пощенски работници в държавното дружество трябва да гладуват, застрашавайки живота и здравето си.

         Ако някой трябва да гладува – то това е ръководството на „Български пощи“ ЕАД и то на едно специално място със специален режим.

Stachka