Гладната стачка в „Български пощи“ ЕАД продължава! Избрана

Вече четирима пощенски служители гладуват!

Отговорните институции мълчат! продължи...