21.03.2019г., 15,00 часа, пред Министерство на здравеопазването! Избрана

НС „Защита“ отново ще подкрепи и ще се включи в протеста на медицинските специалисти по здравни грижи, обявен на 21.03.2019г. от 15,00 часа

 

След проведена среща с организатора на протеста на медицинските специалисти по здравни грижи – г-жа Мая Илиева и ръководството на НС „Защита“, предвид Декларацията, в която заявихме своята пълна подкрепа на исканията им, и за да обединим усилия в сферата на здравеопазването, взехме решение да отменим провеждането на обявеният от нас протест за 22.03.2019г.

Обявеният от нас протест за 22.03.2019г. бе не само срещу унизително ниското заплащане на труда и лошите условия на труд в здравеопазването, а срещу унизителното заплащане и лошите условия на труд във всички сфери на икономиката, както и срещу ширещата се спекула в страната, тъй като дори и да се постигне някакво увеличение на възнагражденията, веднага от другата страна се „ограбва“ от спекулативно увеличение на цени на горива, стоки и услуги от първа необходимост. Поскахме и драстично увеличение на минималната работна заплата за страната, тъй като без такова увеличение, няма как да се достигне три пъти по-високо увеличение за отделните икономически дейности

От години наред разрешаването на натрупаните проблеми в здравеопазването /особено по отношение на възнагражденията и условията на труд/ са кауза на НС „Защита“. Правени са редица протести, последният на 27.10.2018г., като още тогава нашите искания бяха за минимална заплата бяха 1500 лв. за медицински специалисти и 2000лв. за лекар. Така че, не можем да бъдем безучастни и отново заявяваме категоричната си подкрепа и ще бъдем отново с тях.

Защото е крайно време промяната да се случи. Защото, ако това не се случи скоро, българските бежанци към  гр.Дуисбург, Германия драстично ще се увеличат. Наистина е унизително здравните специалисти в България да получават едва 300 евра за 8 часа работа!

Призоваваме всички наши членове, всички български граждани, които искат качествено и достъпно здравеопазване, да подкрепим справедливите искания на медицинските специалисти по здравни грижи, обявен от организаторите за 21.03.2019г. от 15,00 часа пред Министерство на здравеопазването.

До края на седмицата ще поканим организаторите на протеста на среща, на която да уточним програма и съвместните си действия до 21.03.2019г., както и какви действия ще бъдат предприети след 21.03.2019г., в случай, че отново бъдат излъгани от министъра и исканията им не бъдат изпълнени.