НС "Защита" отново подкрепя и ще протестира заедно с медицинските специалисти по здравни грижи на 21.03.2019г. Избрана

Декларацията тук