НС „Защита“ с Декларация в подкрепа на протестиращите медици от "СБАЛДБ проф.д.р Иван Митев" Избрана

„Заявяваме своята категорична подкрепа на справедливите Ви искания, в т.ч. за увеличение на трудовите възнаграждения.

Несправедливото и унизително заплащане на българските медици е силен демотивиращ фактор и доведе до масово напускане пределите на страната на ценни и крайно необходими лекари и медицински специалисти по здравни грижи.

Почти няма държавна или общинска болница в страната, която да не изпитва критичен недостиг на персонал и да не е натрупала огромни задължения, в т.ч. и заради неодооценени клинични пътеки и работа в условията на въведени лимити от НЗОК.“ се казва в Декларация в подкрепа на протестиращите медици от „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.д-р иван Митев“ – София, подписана от Председателя на НС „Защита“ г-н Красимир Митов и Председателя на Синдикат „Здравеопазване“ към НС „Защита“ д-р Андрей Коцев.

Председателя на Синдикат „Здравеопазване“ към НС „Защита“ се срещна и разговаря с протестиращите медици, декларирайки пред тях готовността на Синдиката да подкрепи и да участва в следващи протестни действия до изпълнение на исканията на работещите.