Синдикална организация на НС „Защита“ в ОУ „Неофит Рилски“ гр.Габрово Избрана

На 25.11.2019г. в Основно училище "Неофит Рилски" - град Габрово бе учредена синдикална секция на НС "ЗАЩИТА". На учредяването присъстваха 21 учители и служители от учебното заведение. Присъстващите се запознаха с Устава и останалите основни документи на синдиката от главен учител Анатолий Антов. 

За работата на синдиката и текущи проблеми на обществото ни разказа г-н Красимир Митов - Председател на НС "ЗАЩИТА".  По въпроси относно организацията на секцията думата имаше секретаря на синдиката г-жа Петкана Иванова.

От присъстващите 21 души, 21 гласуваха "ЗА" учредяването. Същите лица избраха и ръководство на секцията в състав:

. Председател на секцията - Анатолий Христов Антов

2. Организационен секретар на секцията - Ивалина Ангелова Николова

3. Секретар-касиер на секцията - Пламен Стефанов Стефанов

Срещата мина повече от успешно и емоционално, като преди това г-н Митов и г-жа Иванова имаха работна среща с директора на училището г-жа Мая Колева.

Gabrovo4