Във връзка с писмо на НС „Защита“ относно проблемите на миньорите от мина Оброчище, днес 05.07.2017г. бе проведена среща със Зам.министър Красимир Първанов и екипа му.

И двете страни изразиха категорично становище, че ще се търсят всякакви законови средства мината да бъде съхранена и работещите да продължат да работят.

В тази връзка се одобриха и приеха следните действия:

  1. Утре, 06.07.2017г., екип на Министерство на енергетиката отива да провери състоянието на мината, като се има предвид, че от началото на месеца работещите не са допускани до работните им места.
  2. Още днес ще бъде направено запитване до „Евроманган“ АД защо, на какво основание не допуска миньорите до работните места, и настояваме този период на незаконосъобразно недопускане да бъде заплатено.
  3. С оглед неспазване на КТД и подписани Споразумения и поети ангажименти от работодателя, които не се изпълняват спрямо работниците, Министерство на енергетиката ще изиска незабавно бизнес-план, в който работодателя да изложи намеренията за съществуването на мината и продължаване на дейността, конкретни срокове за изплащане на ваучери и заплати на работещите и поемане на ангажимент повече да не бъдат допускани пообни порочни практики, които водят до ескалалиране на напрежението.
  4. Министерство на енергетиката ще изиска информация от Министерство на финансите има ли и какви задължения „Евроманган“ ЕАД към Държавата /дължими осигурителни и здравни вноски и данъци на работещите/, и ако има такива – Държавата да започне процедура по събирането им.
  5. В началото на следващата седмица, вероятно сряда, след събиране на цялата информация, Зам.Министър Красимир Първанов с представители от Министерство на енергетиката, по настояване на НС „Защита“ ще направи среща с миньорите на място и ще организира среща при работодателя „Евроманган“ ЕАД, на която да се приемат и подпишат конкретни отговорности с конкретни срокове по отношение редовното изплащане на работните заплати и ваучерите за храна на работещите, и ако това не бъде изпълнявано – Министерство на енергетиката да започне процедурата по прекратяване на концесията и търсене на нов концесионер. Настояваме, ако евентуално се получи забавяне и с цел съхраняване на мината Държавата да си върне собствеността.

За пореден път сме изразили мнението на работещите и категорично настояваме, че ако трябва ще се търси и промяна в законодателството, с оглед проблемите пред които сме изправени с този концесионен договор и концесионер.

До срещата със зам.министър Първанов миньорите остават в стачна готовност, и след провеждане на срещата, в случай, че договореностите не ги удовлетворяват, започват ежедневни протести

По многократни сигнали и по настояване на НС „Защита“ на 04.08.2017г., , ще бъде проведена среща между представители на синдиката и Министерство на труда и социалната политика, Министерство на енергетиката, ИА „Главна инспекция по труда“ и концесионера „Евроманган“ АД за намиране на трайно решаване на проблемите на миньорите от мина Оброчище. Припомняме, че многократно от началото на годината миньорите от Оброчище протестираха и оставаха под земята заради извършвани нарушения на трудовото законодателство от страна на концесионера, в т.ч. и нередовно изплащане на заплати и ваучери за храна.

По предложение на пернишките въглекопачи, цар Фердинанд издава Указ, с който определя 18 август – Деня на успението на Св.Иван Рилски, за ден, в който се чества професията на миньора.

С Постановление на Министерски съвет през 1994г. е възстановено честването на празника.

Честит празник на българските миньори!

Честит празник, бъдете здрави и благословени момчета и момичета от мина Оброчище!

Арогантни опити за сплашване, репресиране, тормоз и преследване в държавното дружество „Български пощи“ ЕАД, които може да са били характерни за средновековието и феодализма, но считаме за абсолютно неприемливи и в крещящо противоречие с демокрацията, европейските ценности, установените в ЕС основни човешки права и свободи.

Обикновените пощенски служители работят за минимални възнаграждения и при лоши условия на труд, за сметка на раздута администрация с огромни възнаграждения, но само за определени кръгове шуробаджанаци, синдикални и партийни функционери.

За това информирахме Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Ивайло Московски.

 


Уважаеми господин Министър,

С настоящото писмо за пореден път Ви сезираме за проблеми и нарушения на трудовото законодателство в „Български пощи“ ЕАД.

Въпреки разпоредбите на закона, работодателя „Български пощи“ ЕАД отказва да изпълнява вменените му от закона задължения спрямо синдикалната организация на НС „Защита“ в дружеството.

Предвид разпоредбите на чл.37 от КТ многократно настоявахме наши представители да бъдат включени във всички работни групи и комисии, в които участват представители на останалите синдикати, и в които се обсъждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работещите в дружеството, и за водене на социален диалог, на което бе отговорено с негативно отношение.

На основание разпоредбите на чл.52, ал.1, т.2, б.“б“ от Кодекса на труда поискахме да ни бъде предоставена необходимата информация за финансовото и икономическото състояние на дружеството, която е от значение за изготвянето на проект и сключване на колективен трудов договор, но ни бе отказано предоставянето на тази информация.

Неизвестно защо, не ни се предоставя и информация кои са представителите на работниците и служителите на дружеството в Събранието на пълномощниците, и тези по чл.7, чл.7а от Кодекса на труда, както и на представителите в комитета по условия на труд.

Имайки предвид разпоредбите на закона за нас е абсолютно недопустимо, незаконосъобразно и връх на цинизма арогантното поведение на „административни ръководители“ в „Български пощи“ ЕАД, които си позволиха без повод и причини да се нахвърлят с нелепи закани, че работниците, „които членуват или които ще се обърнат към синдикалната ни организиция ще бъдат уволнени”, истерични крясъци срещу предствателите на НС „Защита”, викане на охранители да ни „изгонят“ и да не ни „допуснат“ да разговаряме и да се осведомяваме пряко от работещите по въпроси по спазване на трудовото законодателство в дружеството.

Именно поради подобни скандали, лични оскърбления, закани от страна на „административните ръководители“ Румянка Сярова, директор на дирекция „Сортировъчна дейност и магистрален транспорт” в БРСЦ към ЦУ на „Български пощи” и Нели Василева, в качеството й на вр. и. д. контрольор „Международни пощенски пратки и колети” е и непрекъснато текучество и недостиг на персонал да бъдат обработени своевременно пратките в БРСЦ. Това поведение на тези „административни ръководители“, освен че е абсолютно незаконосъобразно, представлява и опит за репресия, целяща накърняване на достойнството, създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна и застрашаваща среда при осъществяване на трудовите права и задължения, дискриминационна и позорна!

Подобно поведение, приемаме както „тормоз“ по смисъла на Закона за защита от дискриминация, така и нагло неизпълнение на предвиденото в чл.127, ал.2 от Кодекса на труда изрично задължение на работодателя „да пази достойнството на работника или служителя“,което ни най-малко не означава грубо и господарско отношение, и изключва категорично употребата на груби изрази, ругатни, скандали и изобщо поведение, което обижда и унижава човешкото самочувствие и достойнство на работещите в „Български пощи“ ЕАД!

Срещу тези действия на тези лица, и срещу „Български пощи“ ЕАД, ще предприемем съответните действия пред българския съд и Комисия за защита от дискриминация.

Информирахме работодателя за „тормоза“ на работници и попитахме дали ще продължи да толерира подобно отношение, но не получихме никакъв отговор. Затова питаме и принципала – ще продължи ли да толерира подобен „тормоз“ спрямо работници в държавното предприятие „Български пощи“ ЕАД и няма ли да бъде потърсена отговорност от лицата Румянка Сярова, Нели Василева и Цветанка Богданова?

Оставаме с неприятното впечатление, че работодателя толерира именно подобно преследване и упражняване на тормоз спрямо представители на НС „Защита“, особено като имаме предвид, че секретаря на НС „Защита“ в дружеството г-н Петър Иванов бе уволнен под претекст, че е „пенсионер“, а на работа останаха стотици други пенсионери. Всъщност, г-н Петър Иванов, очевидно бе уволнен за „назидание“ заради факта, че е секретар на НС „Защита“ и заради това, че изпълнявайки служебните си задължения за което е назначен, разкри редица нарушения, „далавери“, „кражби“, „черни каси“, и пр. На една от срещите г-н Петър Иванов директно постави проблема пред изпълнителния директор на дружеството – г-н Деян Дънешки, който му отговори като не му харесва – да си ходи?!

Пак от административни ръководители на дружеството се отправят „закани“ и „заплахи“ и спрямо председателя на НС „Защита“ в дружеството – г-н Здравко Михайлов, че ще бъде понижен в длъжност, защото е лидер на НС „Защита“.

Подобни арогантни опити за сплашване, репресиране, тормоз и преследване може да са били характерни за средновековието и феодализма, но считаме за абсолютно неприемливи и в крещящо противоречие с демокрацията, европейските ценности, установените в ЕС основни човешки права и свободи.

Не можем да приемем за нормално подобни отношения към работещите и подобно арогантно погазване на основни човешки и трудови права и на разпоредби на закона да бъде отличителна черта на едно държавно предприятие, ежегодно субсидирано от държавния бюджет с десетки милиони лева.

В този ред на мисли, почти граничи с престъпление да не бъдат отделени от държавния бюджет 25 млн.лв. за крайно нуждаещи се онкоболни, а да се наливат почти толкова милиони в „Български пощи“ ЕАД, които милиони „изтичат“ незнайно къде и се ползват за заплащане на огромни възнаграждения на раздута администрация /пълна със синдикални лидери и активисти на КНСБ и „Подкрепа“, партийни назначения, шуробаджанаци и пр./, а обикновенните пощенски служители са с минимални възнаграждения и работят в лоши условия на труд.

За нас е недопустимо и с държавна субсидия работодателя да „субсидира“ с 60 000 лв. синдикалните организации на КНСБ и „Подкрепа“, на фона на мизерните заплати на обикновените пощенски служители и задълженията на дружеството, сякаш си „купува“ спокойствие.

Във връзка с изложеното до тук, считаме, че всички средства, всичките ни опити да установим коректно и конструктивно социално партньорство с работодателя – „Български пощи“ ЕАД са изчерпани.

Демонстрираното нежелание за партньорство с представители на синдикалната ни организация и неспазване на трудовото законодателство спрямо нашата синдикална организация и нейните членове, отказът да ни бъде предоставяна необходимата информация за финансовото и икономическото състояние на дружеството, ни принуждава да сигнализираме и да се обърнем към Вас, към ИА „Главна инспекция по труда“, към Министър-Председателя на Република България.

Настояваме, в едномесечен срок да бъде извършена пълна финансова проверка на управлението на „Български пощи“ ЕАД, защото е недопустимо, при критичния недостиг на финансов ресурс за здравеопазване, образование, национална сигурност и отбрана, да бъдат наливани милиони лева държавна субсидия в едно държавно предприятие, което: перманентно си е на загуба; което се ползва да бъдат облагодетелствани с изключително високи заплати определени кръгове на уж ръководни длъжности, а основния пощенски работник е с минимална работна заплата; в което демонстративно се погазват български закони, европейски ценности, основни човешки права и свободи!

Във връзка с изложеното до тук, предлагаме и да бъде осъществена среща с Вас, на която наши представители да изложат в детайли и да Ви предоставят допълнителна информация за проблемите в „Български пощи“ ЕАД, като очакваме срещата да се състои в удобно за Вас време, до 05.01.2018г.

В противен случай, Ви информираме, че след 15.01.2018г. ще започнем ежедневни протестни действия, в т.ч. и организиране на „палатков лагер“ пред НДК, както и ще информираме за изложеното представителите на Европейската комисия в България и медиите.

С уважение,

Председател:

/Красимир Митов/

 

 

 

 

 

Под мълчаливото наблюдение на правителството търговци-спекуланти ни подготвят поредното драстично увеличение на цената на електроенергията.

С писмо до Министър-председателя и Министъра на енергетиката заявяваме категоричното си несъгласие и настояваме за спешна намеса на Държавата да не бъде допуснато поредното драстично, необосновано и спекулативно увеличение на цената на тока за бизнеса и българските граждани.

В случай, че не бъдат предприети мерки и това бъде допуснато, призоваваме всички наши структури, членове и българските граждани да се включат в протестите, които ще организираме, и за които допълнително ще ги информираме.

Публикуваме писмото по-долу.

 

 

 

Уважаеми господин Министър-председател,

 Уважаема госпожо Министър,

Отминаващата 2017г. бе белязана с икономически растеж и ръст на производството в почти всички отрасли на икономиката, което естествено доведе до намаляване на безработицата, увеличаване на работните места, ръст на трудовите възнаграждения и значителни социални придобивки за работещите.

Тези факти, и обстоятелството, че почти всички предприятия в края на 2017г. имаха гарантирани и сключени договори за цялата следваща 2018г., оставяше впечатлението и надеждите, че 2018г. ще бъде една още по-добра година за икономиката и заетите.

Но, за съжаление, за пореден път сме свидетели, как точно когато потръгнат нещата в България, все ще се намери някой, който да попречи и стопира развитието на икономиката, въпреки, че в Европа и света икономиката продължава своето развитие.

Вместо това, българския бизнес, работещите и като цяло българските граждани са сюрпризирани с необосновани намерения на търговци-спекуланти за драстично повишаване на цената на електроенергията!

През годините непрекъснато бяхме „убеждавани“ колко и какво благоприятно действие ще има „свободния пазар“ на електроенергия. Това, обаче, очевидно в Европа е така, но не и в България, където явно са факт наличието на непрозрачни практики, манипулации и злоупотреби, след като се дава възможност за пореден път на спекуланти да препродават електроенергия, закупена от държавни предприятия, на почти двойни цени!

Това драстично повишаване на цените на електроенергията несъмнено ще има изключтелни негативни последици за българската икономика, за работещите и за българските граждани!

Като имаме предвид, че почти всички предпрятия в страната вече имат сключени договори за следващата година, в които естествено не е калкулирано новото предвиждано драстично увеличаване на цените на електроенергията, се оказва, че това отново ще бъде за сметка на доходите на работещите и на работните места!

Реална е опасността, в редица предприятия, особено в тежката индустрия, където електроенергията е значителна част от себестойността на продукцията, новите цени на електроенергията да бъдат „компенсирани“ със съкращаване на работни места, неимоверно полагане на извънреден труд, влошаване на условията на труд, намаляване на доходите и орязване на редица социални придобивки.

Това, обаче, ще бъде предпоставка за ескалиране на социалното напрежение и изостряне на взаимоотношенията между работодатели и работещи, съпътствано и от масови протести в цялата страна.

Като имаме предвид, че:

- реалната инфлация далеч не съответства на изнесените данни за 2017г., и че значително ще бъде надвишена предвиждата за 2018г. видно от релното увеличение на цените на стоки и услуги от първа необходимост;

- вече е факт драстично увеличение на цените на млечни продукти, в т.ч. увеличение със 100% на цената на маслото (незнайно защо, след като в този сектор се наливат милиарди лева субсидии);

- вече е факт увеличение на цените на услугите предлагани от мобилните оператори с близо 30%;

- факт е увеличение на цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ с близо 30%;

- предстоящо увеличение от 01.01.2018г. на задължителните пенсионни вноски;

- предстоящо увеличение от 01.01.2018г. с до 20% на цената на водата,

и като прибавим драстичното увеличение на цената на електроенергията първо за бизнеса, а след това и неминуемо за битовите потребители, са очевидни изключително негативните последствия за българските граждани.

Всичко това, обаче, ще ни върне години назад в развитието и е предпоставка за поредната криза в България и невиждана инфлация след 1997г.

Предвид изложеното, заявяваме категоричното си несъгласие с предвижданото драстично и спекулативно увеличаване на цените на електроенергия за бизнеса и битовите потребители, настояваме за спешна намеса на Държавата (защото става въпрос за електроенергия закупувана от държавните предприятия „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и „НЕК“ ЕАД) да не бъде допуснато осъществяването на намеренията на търговците-спекуланти на електроенергия, както и предлагаме да бъде проведена среща с Вас, в удобно за Вас време, до 10.01.2018г.

В противен случай, за да съхраним работни места, за да запазим доходите на работещите български граждани, осигуряващи изхранването на семействата им, ще бъдем принудени да организираме и започнем ежедневни протести до окончателното решаване на проблема!

С уважение,

Председател:

/Красимир Митов/

 

 

 

 

 

 

 

 

На всички наши членове, симпатизанти и партньори пожелаваме

здраве, късмет, лични и професионални успехи!