Поради безхаберието на служебното правителство и на всички политически партии Бюджет 2023 не е приет и към днешен ден. Това води до съществени проблеми не само в сферите на „Образованието“ и „Здравеопазването“, но въобще в целия държавен сектор, защото няма как да бъде осигурено увеличаване на средствата, както за заплати, така и за издръжка на съответните държавни структури – училища, центрове за спешна медицинска помощ и др.

         На фона на продължаващото нарастване на инфлацията и вихрещата се спекула, явно търпението на заетите в сферата на „Образованието“ се изчерпва.

         За пореден път обръщаме внимание и сигнализираме Министъра на образованието и науката за необходимостта от предприемане на спешни действия за решаване на проблемите в сектора, за да не се допусне нарастване на социалното напрежение и провеждане наротестни действия. 

 

 

НАЦИОНАЛЕН  СИНДИКАТ  “ЗАЩИТА”

 

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ към НС „ЗАЩИТА“

 

 

 

гр.София  1000                                     e-mail:nszashtita@dir.bg                                                  Тел.:0885699341

ул.“Калоян“ № 6, офис 201

 

 

                                                                                     До – Министъра                                           

 

                                                                               на образованието и науката

 

        проф. д-р Сашо Пенов

 

 

    Уважаеми господин Министър,

                С писмо с Ваш вх.№ 15-120/22.11.2022г. Ви запознахме с предложението и настояването на Синдикат „Образование“ към НС „Защита“ за увеличение с 30% на единния разходен стандарт за издръжката на ученик в училищата, като освен увеличение на заплатите да бъдат увеличени и средствата за издръжка на училищата. В същото писмо бяха изложени и мотивите за това искане, а именно вихрещата се инфлация, драстично увеличение на цените на стоки и услуги от първа необходимост и непосилните цени на електроенергия и горива.

            Последва отговор с изх.№ 15-120/12.12.2022г. от заместник-министър д-р Мария Гайдарова, която явно преценявайки, че проблема е маловажен за Министерство на образованието и науката, не дава никакви конкретни отговори, и прави изложение което прилича повече на обяснителна записка (каквито често сме срещали от синдикалистката Янка Такева).

            Не се нуждаем от подобни елементарни обяснения, защото трябва да сте сигурни, че въпреки тоталната дискриминационна „политика“ от страна на казионни синдикати и управляващи, ни е добре известно и сме запознати с реда на финансиране на училищата, както и реда за формиране на доходите на заетите в сектора.

            От цялата „обяснителна записка“ разбираме две неща:

            1/ Че увеличението на възнагражденията в сектора уж бил основен приоритет на държавната политика. Но като имаме предвид, че в 48 Народно събрание не бе внесен Бюджет 2023, очевидно възнагражденията на педагогическите специалисти не е никакъв приоритет, както на служебно правителство, така и на цялата политическа класа;

      2/  Разбираме и друго - държавната политика в образованието, финансирана от всички български данъкоплатци, толерира дискриминационно отношение спрямо заетите в сектора по признак „синдикална принадлежност“, след като за инакомислещите педагогически специалисти при пенсиониране получават обезщетение в размер на 10 работни заплати, а онези, които са избрали „правилния“ синдикат – страните по отрасловия колективен трудов договор, се поощряват с обезщетение в размер на 11 работни заплати.

            Заради подобни дискриминационни практики сме предприемали и спечелили преписки пред КЗД спрямо няколко училища, означава ли, че сега трябва да предприемем подобни действия и спрямо Министерство на образованието и науката?

            Отново настояваме за конкретни, точни и ясни отговори по изложените проблеми в горецитираното наше писмо с Ваш вх.№ 15-120/22.11.2022г., защото, наблюдавайки политическата обстановка в страната, е голяма вероятността отново да няма редовно правителство и евентуално отново да няма приет Бюджет 2023. Затова питаме, в случай, че не бъде приет отново Бюджет 2023 как ще бъде осигурено увеличение на единния разходен стандарт за издръжка на ученик, а от там и увеличение на трудовите възнаграждения на заетите и на средствата за издръжка на училищата?

            Търпението на работещите вече е изчерпано. Настояват и очакват спешно компенсиране на доходите с 20%, които вихрещата се спекула и инфлация „изядоха“.

            Във връзка с изложеното предлагаме да бъде проведена среща с Вас, в удобно за Вас време, в периода 27.03. – 30.03.2023г., за което очакваме да ни уведомите.

 

С уважение,

        Председател:

        /Красимир Митов/

 

                 Уважаеми колеги,

 

            След започване на днешния протест пред Министерство на здравеопазването, на който бе изграден и палатков лагер, министъра прие протестиращите, като на срещата ясно бяха поставени причините, довели до провеждането на протеста. Първото от исканията бе за категорията труд, като министъра категорично подкрепи исканията на протестиращите и добави, че започва процедура по приемане на първа категория труд. В протеста се включиха и над 60 Филиала на спешна медицинска помощ, за да защитят своите искания, като очакваме утре Филиалите да бъдат над 150, а през следващите дни да се включат и останалите филиали. Вече не става въпрос за Еврозоната, а обещанията са, че Бюджет 2024 ще бъде основен приоритет на Министерство на здравеопазването, а има възможност, ако все повече работещите ще включат в подкрепа, исканията да станат приоритет за настоящия Бюджет само след 10 дни. Министъра на здравеопазването – проф.Хинков поиска от нас в най-кратки срокове да му предоставим реалните искания, както и предложенията на заетите в Центровете за спешна медицинска помощ. До трайно уреждане на исканията ще се търси компенсация чрез ДМС за шофьорите.

            Тук е мястото да Ви информираме, че проблема в ЦСМП – Пазарджик, относно новооткрития филиал в Сърница ще бъде разрешен и ще бъдат отпуснати допълнителни средства за новите щатни бройки.

            На срещата още поставен въпроса и за увеличаването на средствата за издръжка, тъй като тяхната стойност не е променяна от 2015 година, като в тези допълнителни средства да се включат разходите за храна и работно облекло. Обсъден бе и проект „Подкрепа за развитие на системата на спешна медицинска помощ“ и това, че в момента претърпява крах и следва да бъдат върнати отпуснатите от Европейския съюз 80млн.лв. Министерство на здравеопазването в лицето на проф.Хинков се ангажира да бъдат отпуснати 80млн. лв. от Държавния бюджет за подобряване условията на труд на заетите в различните Центрове за спешна медицинска помощ. Всичко това се случи още в първия ден от започване на протестните действия, като ако искаме тези обещания да станат реалност протестите пред Министерство на здравеопазването ще продължат, а от вторник (11.07.2023г.) протестите ще пренесат пред Народното събрания.

            Приканваме всички работещите в системата на Спешна помощ да бъдат съпричастни и да излизат в 11:00часа всеки ден, без събота и неделя, пускайки сирените на линейките, като през това време ще се готвим за провеждане на Национален протест, за който ще Ви информираме допълнително .