С десетки писма сигнализирахме Министър-председателя на Република Българияи Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаза извършвани закононарушения в „Български пощи“ ЕАД.

С последното извършено посегателство спрямо работещи – членове на НС „Защита“ в „Български пощи“ ЕАД, а именно едностранното, в нарушение на чл.118, ал.1 от КТ, намаляване на размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, всякакво търпение е изчерпано!

Като имат предвид всички закононарушения, дискриминация, преследване, тормоз и лишаване от основни права, извършвани от работодателя в последните две години, и мълчаливото им толериране от страна на управляващите, служители от БРСЦ са готови и ще започнат гладна стачка на работните си места с искане за оставка на цялото ръководство на „Български пощи“ ЕАД, както и на министър Московски и зам.министър Геновски!

Гладната стачка на работещи от „Български пощи“ ще започне първоначално на работните им места, като в последствие ще се пренесе пред Министерски съвет и ще продължи до изпълнение на исканията им.

         За случващото се в държавното дружество сме сигнализирали и Омбудсмана на Република България – г-жа Мая Манолова.

Ден първи!

Това се случва след години праследване, тормоз и лишаване от основни права на членове на НС „Защита“ в „Български пощи“ ЕАД под най-различни форми, като отнемане на ваучери за храна, незаконно намалване на допълнителни възнаграждения, а следващата стъпка сигурно ще бъде да ги принудят да работят без заплати!

Над 80 % от работещите в държавното дружеството може да се каже, че работят без пари, като се има предвид, че са с минимални работни заплати, докато ръководството на дружеството пилее безогледно финансови ресурси, но не и за работещите.

Това, че дружеството трупа ежегодно милиони лева за загуби, въпреки че се субсидира с десетки милиони лева от държавния бюджет, май не притестнява ръководството – то не бяха по два договора за определени приближени, то не бяха софтуерни фирми, то не бяха нови никому ненужни автомобили. Затова и поискахме от Министерство на финансите да бъде извършена пълна финансова проверка.

Многократно сигнализирахме и Министър-председател и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за репресиите и закононарушенията извършвани от работодателя – държавното дружество „Български пощи“ ЕАД, но се правят, че не виждат какво правят назначените от тях „партийни функционери“.

След като бе поставено условието да им бъде незабавно възстановено и върнато откраднатото /защото всяко незаконно отнемане си е кражба/ допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и това не се случва, от днес 30.07.2018г. започва гладна стачка на работещи от „Български пощи“ ЕАД.

Гладната стачка започва председателката на НС „Защита“ в БРСЦ – г-жа Златка Младенова, като поетапно към нея ще се присъединяват и други работещи в „Български пощи“ ЕАД, и ще продължи докато не бъдат отстранени закононарушенията в дружеството и не бъде отстранено цялото ръководство, което сякаш умишлено води дружеството към фалит.

Тази гладна стачка е стачка против погазването на основни човешки права!

Към това прибавяме и многократно поставяните от ръководството на НС „Защита“ в „Български пощи“ ЕАД пред работодателя въпроси:

- за изключително ниското заплащане на работещите в дружеството и за увеличаване на основните работни заплати с минимум 10%,

- преустановяване на несправедливото и субективно разпределение на допълнителни възнаграждения /бонуси/, което някъде е мизерните 1,26 лв. на месец;

- подобрване на недопустимо лошите условия на труд;

- премахване на паричната вноска за присъединяване към КТД на дружеството, чрез която масово пощенските работещи биват „принуждавани“ да членуват в КНСБ или „Подкрепа“ и не предоставянето на информация къде отиват и за какво натрупаните десетки хиляди лева внесени от нечленуващи и членове на НС „Защита“,

На това работодателя отговоря с преследване, тормоз и незаконосъобразни посегателства спрямо членове на НС „Защита“, явно с целта да принуди работещите да се откажат от синдиката.

Но, целта няма да бъде осъществена.

Гладната стачка ще продължи до изпълнение на исканията, и ако се наложи ще се пренесе и пред Министерски съвет.

Ръководството на Национален синдикат „Защита“ категорично застава зад справедливите искания на синдикалното ни ръководство в „Български пощи“ ЕАД, подкрепя протеста, но изразяваме своята загриженост и не смятаме, че това трябва да се случва за сметка на здравето на работещите.

Ще сезираме отговорните институции за предприетата крайна мярка – започване на гладна стачка на работните места - от работещи на „Български пощи“ ЕАД, и ще очакваме тяхната адекватна намеса, защото не смятаме, че и без това гладуващите пощенски работници в държавното дружество трябва да гладуват, застрашавайки живота и здравето си.

         Ако някой трябва да гладува – то това е ръководството на „Български пощи“ ЕАД и то на едно специално място със специален режим.

Stachka

Втори ден от гладната стачка на служител от „Български пощи“ ЕАД!

Втори служител от БРСЦ се присъедини към започналата гладна стачка г-жа Златка Младенова и от днес започва да гладува!

Стреснато, ръководството започва да изплаща ваучери и неправомерно отнета част от заплатите, като се оправдават, че е допусната грешка.

Тази сутрин се появи и слугинажа на г-н Дънешки, на които той си дава субсидия от 60 000 лв., който слугинаж /лидерите на казионните синдикати/ заяви, че в дружеството няма никакви проблеми, работещите са доволни, условията и заплатите са прекрасни….

Прекрасни са, обаче, за тези десетина човека, които бяха дошли да адвокатстват на директора, но не са прикрасни за останалите 9 000 работещи в „Български пощи“ ЕАД.

И след прякото излъчване по bTV яростно се втурнаха заедно с ръководни кадри от дружеството да обикалят от човек на човек в БРСЦ и да ги „притискат“, че трябва да излязат в подкрепа на ръководството на дружеството (така не го ли правеше Ердоган?!)….

Поредното ни писмо тук

Вече четирима пощенски служители гладуват!

Отговорните институции мълчат! продължи...

Днес е четвърти ден на гладна стачка на служители в държавното дружество „Български пощи“ ЕАД в защита на основни човешки права, против незаконно отнемане на хляб и трудово възнаграждение! продължи

В последните дни и работодател и некомпетентни синдикалисти от „Български пощи“ ЕАД не спряха с лъжите и манипулациите с колективния трудов договор на дружеството, че видите ли на членовете на НС „Защита“ бил намален размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж, защото не се били присъединили.

Отговорът на държавния контролен орган по спазване на трудовото законодателство е категоричен – констатирано е неизпълнение на задълженията на работодателя относно спазване на разпоредбата на чл.118, ал.1 от Кодекса на труда едностранно е променено трудовото правоотношение.

Ние вярваме на ГИТ! Но този отговор потвърждава колко некомпетентни са тези синдикалисти, и че 25 години нищо старо не са забравили и нищо ново не са научили!

Проявяваме разбиране към манипулациите и лъжите на останалите синдикати с колективния трудов договор заради страховете им, че ще загубят много голяма част от членовете си, но не проявяваме никакво разбиране и за нас е недопустимо това да прави и работодателя! И то работодател в държавно дружество!

Защото в страната ни има закони и никакво споразумение, никакъв колективен трудов договор, никой работодател, никой синдикат, не може да бъде над законите и Конституцията на Република България!

Никой няма право да ни отнема права и всеки, който посегне ще срещне категоричната ни и непоколебима съпротива!

Защото искаме да има законност и справедливост!

И, това ни различава от останалите – категорично и непоколебимо отстояваме правата и интересите на членовете си и на трудещите се!

Седем дами в „Български пощи“ ЕАД показаха как се отстояват основни човешки, граждански, трудови права!

И, че в България вече има истински синдикат! Писмо на ИА "ГИТ"

 

Днес е пети ден на гладна стачка на служители в държавното дружество „Български пощи“ ЕАД в защита на основни човешки права, против незаконно отнемане на хляб и трудово възнаграждение!

Гладната стачка се разраства непрекъснато, защото закона е на наша страна, а няма никаква гаранция, че работодателя няма да продължи да си повтаря „грешките“!

Госпожа Златка Младенова и останалите вече още седем служители на „Български пощи“ ЕАД са категорични, че докато не се срещнат с Министър-председателя и да получат уверението му, че подобни закононарушения и потъпкване на права в държавното дружество повече няма да се случват, няма да прекратят гладната си стачка!

           Защото ръководството на дружеството, на което услужливо припяват останалите синдикати, не се свенят да лъжат и манипулират нито Министър-председател, нито Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, нито народни представители, нито медии, нито общественост! продължи

Днес е осми ден на гладна стачка на служители в държавното дружество „Български пощи“ ЕАД в защита на основни човешки права, против незаконно отнемане на хляб и трудово възнаграждение!

Вече Десет служители на дружеството са в гладна стачка! продължи

По инициатива на Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова, и в нейно присъствие, на 07.08.2018г. ще бъде проведена среща между гладуващите пощенски служители, представители на НС „Защита“ и Главния Изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД г-н Деян Дънешки, с цел постигане на споразумение и прекратяване на гладната стачка, която продължава вече осми ден и към която се присъединяват все повече пощенски служители.

На 08 август 2018, зала БТА, 11:00 часа НС „Защита ще проведе пресконференция на тема „Защо ескалира гладната стачка в „Български пощи“?

Припомняме, че броят на гладуващите в „Бългрски пощи“ ЕАД (БП) се увеличава и обхваща все повече подразделения на държавното предриятие.

В момента 10 служители на "Български разменно-сортировъчен център" (БРСЦ) са обявили, че се присъединяват към протеста на Златка Младенова, която на 30 юли първа обяви, че ще гладува, тъй като е лишена от парите за клас прослужено време и са спрели ваучерите за храна. Освен това, Младенова, която е лидер на организацията на синдиката "Защита" в предприятието, поиска оставката на принципала на държавното дружество - министър Ивайло Московски, защото толерира действията на "Български пощи", а умишлено наказва нея и съмишлениците ? за изразения протест срещу лошото управление.

Към стачката се присъединяват и служители в централата на „Български пощи“, които твърдят, че проблемите в дружеството са системни и не са ограничени единствено в разменно-сортировъчния център. Напротив – според стачкуващите става дума не само за ограничаване на синдикални права и преследване на непокорни синдикалисти, а също и за корупционни практики, покровителствани от ръководството на фирмата в лицето на изпълнителния директор Деян Дънешки и принципала – министъра на транспорта и съобщенията Ивайло Московски.

В пресконференцията ще участват:
1.  Красимир Митов – председател на синдикат „Защита“ ;
2. Милена Атанасова – зам. председател на „Защита“, експерт по колективно трудово договаряне;  

3. Златка Младенова – Служител на БРСЦ, лидер на местната синдикална организация на „Защита“. Инициатор на стачката от 30 юли 2018 г.;
4. Здравко Михайлов – служител на Главно управление на „Български пощи“, председател на националната организация на „Защита“ в дружеството, включил се също в стачката;
5. Петър Иванов – бивш служител на „Български пощи“.