Нов КТД в КЦМ АД - въпреки всяка криза! Избрана

KTD KTZM1В КЦМ АД  бе подписан нов колективен трудов договор. Работодателят - КЦМ АД за пореден път доказа, своята ангажираност към своите работници и служители. Въпреки всяка криза - социална, икономическа, политическа и пр. - в КЦМ АД бяха договорени увеличния на основните работни заплати, на допълнителни трудови възнаграждения, като например - за нощен труд, на средства за храна, социални придобивки и не на последно място - за допълнително пенсионно осигуряване. Демонстрирайки своята ангажираност към най-важния си ресурс - човешкия - работодателя пое сериозни ангажименти и да "отвори" отново вратите на  профилакториума за металурзите на Копривките.