Протест против увеличението на цената на тока! Избрана

На 28.02.2018г. в София ще бъде проведен протеста против драстичното и необосновано увеличение на цената на електроенергията.

Както непрекъснато сме Ви информирали, нашата категорична позиция е против това поредно увеличение на електроенергията, което би било пагубно за българската икономика, работни места и доходи на заетите, за българските граждани като цяло.

Затова и приехме предложението да участваме съвместно с четирите национално представителни работодателски организации в общ масов протест и призоваваме всички наши членове и синдикални ръководства по места да се включат активно в организацията на протеста и да вземат участие в него.

По неясни за нас причини и неизвестно в защита на какви интереси синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ отказаха участие в протеста, сякаш това не се отнася и не касае техните членове?! А, всъщност, негативните ефекти от поредно драстично увеличение на цената на тока ще засегне сериозно цялата икономика и всички български граждани!

За подготовката и организацията на протеста вече е създаден и щаб, в който участва и представител на НС „Защита“, чието първо заседание ще бъде проведено утре – 30.01.2018г. от 13,00 часа в централата на КРИБ.

Допълнително ще ви информираме за всички решения във връзка с подготовката и организацията на протестта, както и за часа и мястото на провеждането му.

Отново призоваваме всичките си членове и симпатизанти, българските граждани, синдикалните ръководства на НС „Защита“ по места да проявят активност и отговорност и да се включат в подготовката, организацията и участието в протеста в защита на работните си места, доходи, и подобряване на жизненото равнище.