Нов законопроект подготвя фалит на „Български пощи“ ЕАД! Избрана

По време на гладната стачка на Златка Младенова от „Български пощи“ ЕАД, заявихме, че с лошото управление държавното дружество се води към фалит.

За най-голямо съжаление, явно, ще се окажем прави.

На сайта на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е публикуван за обществено обсъжданепроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, като проекта трябва да влезе в сила от 01.01.2019 г. В мотивите за изготвянето на проекта се посочва, че целта е „постепенно преодоляване на изоставащото с две години компенсиране на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ)“. От този текст следва, че „Български пощи“ ЕАД се компенсира за нетните разходи, възникващи от задължението за предоставяне на УПУ с цели две години закъснение!!!

„И всичко хубаво свършва до тук.“

От изложеното по-долу се вижда ясно, че се подготвя нов сериозен финансов удар срещу „Български пощи“, което и в момента не е в цветущо състояние.

Явно, целта на тези, които са правили този законопроект, е държавното дружество на бъде доведено до неизбежен фалит. След това – концесия, защото знаем, че не може да бъде приватизирано. Или пък, просто да бъде разчистен пътя на конкуренция и на някой „свой“ човек, на когото да бъде подарено имущество за милиарди, с което разполага „Български пощи“.

С една дума – грабежът на България продължава!

Както винаги „кучето е заровено“ в преходните и заключителни разпоредби на проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските               услуги.

Съгласно текста на § 55 отпроекта „Параграф 20, т. 3 относно създаването на                ал. 6-10вчл.29 влиза в сила от 01.01.2020 г.“ В тази връзка възниква логично възниква въпроса: „Защо авансовото превеждане на компенсацията за нетните разходи (представляващи несправедлива финансова тежест), възникващи от задължението на „Български пощи“ ЕАД за предоставяне на универсалната пощенска услуга ще влезе в сила от 01.01.2020 г., а не от 01.01.2019 г.?Отговорът е ясен: „за да бъде ударен финансово държавният пощенски оператор!!!“

Съгласно изискванията на § 56 отпроекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услугикомпенсациите за 2018 г. и за 2019 г., определени по реда на чл. 29, ал. 4, се превеждат разсрочено през следващите 5 бюджетни години, като се планират в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“. Това означава, че компенсацията за 2018 г. и компенсацията за 2019 г. ще се превеждат разсрочено на „Български пощи“ ЕАД до края на бюджетната             2024 г.?!!! И тук ясно се вижда целта: да се увеличи закъснението за компенсирането на държавния пощенски оператор, предоставящ УПУ. И това ако не е финансов удар срещу дружеството здраве му кажи!!!

В проектана Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги се запазва текста на чл. 29, ал. 4, съгласно който “размерът на компенсацията се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година“. Това означава например, че Закона за държавния бюджет на Република България би могъл да определи компенсация на „Български пощи“ ЕАД за съответната година в размер на 1000 лева, което би довело търговското дружество до финансова несъстоятелност!!! Вносителят на законопроекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги не е си ли е задавал въпросът: „дали този текст не противоречи на европейската нормативна база, регламентираща определянето на компенсациите за услугите от общ икономически интерес?!!!“

На този етап единствено от НС „Защита“ реагирахме и изложихме становището си пред Главния Изпълнителен директор на дружеството и пред Министъра на транспорта и съобщенията /в оставка/.

А, становището ни е категорично – този законопроект трябва да бъде задължително преработен, а тези които са го изготвили, очевидно мястото им не е там, където са в момента, трябва незабавно да си подадат оставките!

Московски вече е в оставка, но трябва да бъде последван и от ресорния заместник-министър Димитър Геновски, който явно приветства заробването на „Български пощи“!

Отново ще информираме Българския Премиер за подготвяния финансов удар срещу „Български пощи“. Надяваме се, този път да обърне сериозно внимание на подготвяния дързък обир на държавни ресурси.

Ще алармираме и Комисия по транспорта и съобщенията в Народно събрание да не бъде допуснато този законопроект да мине в този му вид.

Ако се наложи, ще призовем и всички пощенски работници и служители да излязат на протест против умишления фалит към който се води „Български пощи“ и в защита на работните си места и доходи.

В противен случай 2019г се очертава да бъде най-черната година в историята на „Български пощи“, включително и за над 9000-те работещи в едно от най-големите държавни предприятия!