В петък, 11.11.2022г., предстои поредната среща на ръководството на НС „Защита“ с ресорния за центровете за спешна медицинска помощ заместник-министър на здравеопазването д-р Тома Томов, след която ще излезем с официално становище за това как продължаваме своите действия до удовлетворяване на поставените искания от работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната.

Предварително изпратихме до Министерство на здравеопазването писмо с искане за предоставяне на конкретна писмена информация (което публикуваме), тъй като възникват множество въпроси и по отношение на допълнителните средства за последните три месеца до края на 2022г., и по отношение на доходите на заетите в следващата 2023г. Дали предвидените и обявени от министъра на здравеопазването 55 млн. лв. допълнителни средства са само за увеличение на доходите на заетите, или за цялостна издръжка на центровете за спешна помощ, дали изобщо ще стигнат за удовлетворяване на исканията на работещите за увеличение на основните заплати, в т.ч. и за социални разходи като увеличение на стойността на предоставяните купони за храна.

Поставяме и друг съществен въпрос, който вълнува заетите. А именно дали и колко са средствата, които в края на годината се връщат в Министерство на здравеопазването на центровете за спешна медицинска помощ в страната, които не се разпределят между работещите.

На срещата на 11.11.2022г. ще поставим и дискутираме и друг съществен въпрос. Не сме убедени, че служебният министър на здравеопазването (както и предходните) са наясно, че доста от центровете за спешна помощ в страната са превърнати във феодални владения на директори, които са на постовете с десетки години, самозабравили се и разпореждащи се с публични средства, които осигуряват всички български данъкоплатци, за да им бъде осигурено качествено здравеопазване, а на заетите достойно, справедливо и мотивиращо възнаграждение.

За сега нищо подобно не се случва. Като започнем от помещенията, в които се помещават центровете за спешна медицинска помощ в страната (за чиито неосъществени ремонти май ще връщаме и пари на ЕС), мизерни условия, остаряло оборудване, порутени линейки, унизителни доходи на заетите и т.н., все неща които не кореспондират със съвременните изисквания за здравеопазване и спешна медицинска помощ.

Не може да не споделим, че сме отвратени от безотговорния отказ на служебното правителство да внесе в Народното събрание за приемане Бюджета на държавата ни за 2023г.

Цинично е и поведението на политическите партии представени в парламента и работодателски организации, които подкрепят да не бъде внесен Бюджет 2023г. Защото липсата на адекватен Бюджет за 2023г. обрича на оцеляване не само работещите в спешните медицински центрове в страната, но и българското здравеопазване и български граждани.

Без приемане на Бюджет за 2023г. тези нови 55 млн. лв. са поредното голо обещание на арогантни политици гаврещи се с българския народ.

От НС „Защита“ ще се обърнем към всички парламентарно представени групи да призоват служебния министър на здравеопазването, в краткото време на парламентарен контрол, да отговори на конкретно поставени от НС „Защита“ въпроси, свързани с оцеляването на спешната помощ в страната, българското здравеопазване и гарантирането на конституционното право на достъпно и качествено здравеопазване на българските граждани.

Да видим коя политическа партия ще се отзове и отговори на нашия призив.

Всяко наше действие, всеки наш протест е публичен, прозрачен и предварително и официално обявен, не само пред нашите членове и симпатизанти и всички заети, но и пред медии и компетентни органи и институции.

Във връзка с появили се публикации в социалните мрежи и в официални медии публикации, за провеждане на протести, за което получихме и множество запитвания от, заявяваме, че подкрепяме и ще подкрепим всякакви действия в защита на поставените искания от заетите в спешните центрове в страната, но когато е известно кой ги организира и до колко са искрени и чисти намеренията му. Не анонимници, от котилото на някои политически лидери, които се опитват да потушат ескалиращото напрежение сред заети в здравеопазването и сред българския народ.

Призоваваме своите членове и симпатизанти да не се подвеждат и поддават на манипулации за подобни обявявани уж „протести“от безименници, които най-малкото поради липсата си на самоличност не са поставили и няма при кой държавен орган или институция да отидат, да поставят, да преговарят по поставени искания от заетите в спешните центрове в страната.

След срещата ни на 11.11.2022г. ще Ви информираме допълнително за резултатите от срещата и съответните предвиждани от нас последващи действия.

 

Имат ли право на стачка „модерните роби“ в съвременна България?!

„Модерно робство“ в съвременна България – това започнахме да чуваме от почти всички политици.

Но тези, които говорят за „модерно робство“ забравят, че в миналото – в далечната 1990г. приеха в парламента вместо Закон за стачките Закон за уреждане на колективните трудови спорове.

С този закон политиците, подпомогнати от казионни синдикати и работодатели на практика поробиха българските трудещи се, като всъщност ги лишиха от правото на стачка, да не могат законно да отстояват своите трудови права и интереси.

За най-голямо съжаление, както казионните синдикати КНСБ и „Подкрепа“, така и новоизлюпили се синдикати, както и медии и журналисти, без да са чели закона говорят глупости и ползват термини като „национална стачка“, ефективна стачка и подвеждат работещите към незаконни действия без да обясняват какви ще са последиците за „стачкуващите“ и как на тези хора може да бъде потърсена и дисциплинарна, и имуществена и административнонаказателна отговорност.

Повод за този материал са призивите на знайни и незнайни синдикалисти напоследък за провеждане на стачки и с цел да предпазим нашите членове да не се подават да извършат незаконни действия.

Съгласно чл.17 от така приетия ЗУКТСработодателя, както и работниците и служителите, които не стачкуват, могат да предявят иск за установяване на незаконността на обявена, започнала или завършила стачка. А незаконна е и съгласно чл.16, т.2 от ЗУКТС не се допуска стачка, когато не са изпълнени изискванията на чл.3, чл.11, ал.2 и чл.14 от ЗУКТС, а именно:

- решението за обявяване не стачка да е взето с обикновено мнозинство от всички работници или служители в съответното предприятие, като са избрали и своите представители, за което са длъжни да уведомят писмено работодателя най-малко 7 дни преди началото на стачката, да посочат нейната продължителност и представителите, който ще ръководят стачката;

- задължението да бъде постигнато и подписано писмено споразумение с работодателя (т.е. работодателя трябва да се съгласи и едва ли не да повери предприятието, неговите активи, отговорност за стопанисване и опазване на живота и здравето на работещи и общественост на избраните представители от всички работници и служители), защото с това писмено споразумение трябва да бъдат осигурени условия за осигуряване на дейности, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност за живота и здравето на гражданите, нуждаещи се от спешна или неотложна медицинска помощ; производство, разпределение, пренос и доставки на газ, електрическа и топлинна енергия, комунално битово и транспортно обслужване на населението; нанасяне на непоправими вреди върху обществено и лично имущество и върху обществения ред.

Не на последно място, в случай че не са спазени горните изисквания, стачката е незаконна. За което, съгласно чл.19, ал.2 от ЗУКТС работникът отговаря дисциплинарно и имуществено и носи административнонаказателна отговорност.

Съгласно така действащия ЗУКТС е видно, че е почти невъзможно да бъде проведена законна стачка в България. И няма как да бъде, защото тези 240 депутати, които са приемали този закон имат бизнес и фирми чрез близки, поставени лица или са изпратени от олигархични кръгове да изпълняват конкретни поръчения и защитават техни интереси.

За този проблем от НС „Защита“ алармираме непрекъснато от повече от 15 години. Преди избори политици обещават да бъдат направени промени, които предлагаме, но за сега никой нищо не е направил, защото нямат интерес. Нямат интерес защото и предишни и настоящи политици са обвързани с фирми и олигархични кръгове и нямат интерес в техни фирми да им се правят стачки. И им е много по-лесно да говорят за модерно робство и модерни роби, отколкото да си свършат работата и действително да дадат свободата на трудещите се да защитават правата си независимо от никой.

Така че съветваме хората преди присъствие в подобни действия, които могат да доведат до дисциплинарна, имуществена и административнонаказателна отговорност, да се запознаят със ЗУКТС, да потърсят правна помощ преди да са си сложили главата в торбата и вместо да спечелят, да загубят.

Нашият съвет и призив към работещите за в бъдеще е първо да се освободим заедно от „модерното робство“, да излезем и защитим правата си с други законни средства. Това може да се случи по един единствен начин – когато всички трудещи се, без значение в коя икономическа дейност работят, излязат пред Парламента и изискат от законодателите да приемат такъв Закон за стачките, който позволява реално да упражним това си право, както е в цяла Европа, а не да ни поставя под угрозата да бъдем съдени за незаконни действия, да бъдем обект на репресивни действия като напр. търсене на дисциплинарна, имуществена и административнонаказателна отговорност, и не на последно място - да зависим от волята на работодателя дали можем да стачкуваме.

На 17.11.2022г. по покана на ПП „Възраждане“ и член на енергийната комисия г-жа Искра Михайлова в Народното събрание бе проведена среща на народни представители от партията, на която присъства и заместник-председателя на партията г-н Цончо Ганев, както и други народни представители, с ръководствата на трите синдиката в лицето на Красимир Митов председател на НС“Защита“, Димитър Манолов – президент на КТ“Подкрепа“ и Огнян Атанасов – вицепрезидент на КНСБ. Дискусията се състоя по Плана за възстановяване и устойчивост, в частта му сектор енергетика. Планът за възстановяване и устойчивост е изготвен от последното редовно правителство на Кирил Петков и е приет от Европейската комисия. В този вид на Плана България от износител ще се превърне във вносител на ток, ако има от кого. Това ще доведе до масови съкращения на работни места в енергийния сектор, най-вече мини „Марица Изток 2“. Освен работещите в „Марица Изток 2“ този антибългарски план засяга изцяло държавата, защото закриването на мощности ще постави в колапс цялата икономика и по-специално тежката индустрия, както и ще засегне сериозно битовите потребители, които излизайки на свободния пазар ще заплащат 5-6 пъти по-висока цена за електроенергия и месечната заплата единствено ще стига само за погасяване на сметките за ток.

Докато българските правителства правят глупост след глупост и преправят няколко пъти Плана, цяла Европа усвои средства за възстановяване и устойчивост за развитие на своите икономики. Като доказателство за глупостите на българските управляващи е изявлението на бившия български премиер Кирчо –палавника от 07.04.2022 в присъствието на Урсула фон дер Лайен, в което твърди, че именно този План за възстановяване и устойчивост за преодоляване на последствията с COVID-19 ще засили контрола върху главния прокурор?!

В тази връзка ПГ “Възраждане“ е внесла проект за Решение, с което Народното събрание да задължи Министерски съвет да предприеме всички необходими действия за съставяне на нов Национален план за възстановяване и устойчивост.  За съжаление към този момент няма необходимото мнозинство, което ни говори само едно – партиите в Парламента са в подкрепа на този антибългарски план и закриване на българската енергетика. Именно поради тази причина от ПП „Възраждане“ потърсиха подкрепа от трите синдиката.

 

НС“Защита“, КТ “Подкрепа“ и КНСБ са на една и съща позиция, че Плана за развитие трябва да бъде променен, и да не бъде допуснато закриване на мощности и закриване на хиляди работни места.

Като синдикат недоумяваме все пак каква е връзката между План за възстановяване и устойчивост от пандемията с COVID -19 и свързаността му с енергетиката на страната, в т.ч. вредни емисии, зелени сделки, което е тема на други разговори и пак е предателство на българските правителства, като не трябва да се обвързва с План за възстановяване и устойчивост от последствия с COVID-19.

Да напомним на българските политици, че стотици хиляди преболедуваха, но ни е известно ТЕЦ-овете в страната да са боледували от COVID-19?!

В заключение синдикатите заявиха своята готовност да защитават с всякакви средства, включително и протести българската енергетика и работните места на заетите.

среща-възраждане

Със свое писмо НС „Защита“ до Председателите на Комисиите по бюджет и финанси и по образование и наука към Народното събрание, до Министър-председателя на Републиката и до Министъра на образованието и науката, постави исканията на работещите в сферата на образованието за увеличение на единния разходен стандарт за издръжка на ученик.

Мотивите са вихрещата се инфлация и драстичното увеличение на цените на основни фактори за издръжка на училищата като горива и електроенергия.

Основното искане е основните заплати на заетите в Образованието не само да следват и компенсират ръста на инфлацията, но и да бъдае осигурено допълнително стимулиране на българските учители, така че да бъде запазено нивото и съотношението, което бе постигнато в последните години.

МОН-1

 МОН-2

Светът е футбол! Световното първенство е в разгара си. Целият свят е настроен на футболна вълна. Включително и българските политици.

Както е прието да се казва българите най-много разбират от футбол и политика и именно заради това сме една от „водещите“ нации в света, както във футбола, така и в политиката.

Няма как и ГЕРБ да не подхванат футболната тема при наличието на толкова голям ресурс от видни футболисти в партията, особено единия - видния Бистришки тигър.

Именно той изпрати малките тигърчета по студия на национални медии да правят паралелна връзка между политиката и футбола. Първият от тях бе небезизвестния бивш министър Влади, който явно още не се е отърсил от пернишкото земетресение (явно още не му се отразява добре!), и при толкова кризи в момента в страната ни, включително вече и политическа от 2 години насам, на въпроса има ли ГЕРБ номинация за министър-председател, човека сподели чистосърдечно, че си имаме Меси и не му трябва Ди Мария.

Убедени сме, че Горанов не знае кой е Ди Мария, както повечето хора, които не се интересуват от футбол.

Това е съотборник на Меси и двамата са от аржентинския национален отбор по футбол.

Т.е., според Горанов не ни трябва друг след като си имаме Меси- най-можещия, най-знаещия, най-подготвения, не само в България, но и в цяла Европа, който единствен е в състояние да ни изведе от всички кризи, които са ни връхлетели.

Но си стои въпросът дали заради същите лица не сме във въпросните кризи?! И защо допуснаха да се стигне до тук – сега да търсим Меси да ни изважда от тях?!

Вече на всички българи трябва да е ясно защо президента Радев забави повече от два месеца връчването на мандата за съставяне на правителство. Защото и Меси и Ди Мария са ангажирани със световното първенство по футбол и нямат време да прескочат до България и да оглавят новото правителство.

За наше съжаление и за щастие аржентинско Меси и Ди Мария продължават с участието си в Световното първенство по футбол и водят Аржентина напред.

Поради това, че все още не е приключило Световното първенство по футбол, а търпението на Президента се изчерпа, той връчи Мандата на Бистришките тигри и при отсъствието на Меси и Ди Мария, те избраха Ди Габровски. Професор, човек от народа, с над 15 хиляди операции, но за съжаление не е бил футболист. Сега обаче ще ни вади от всякакви кризи – политическа, енергийна, икономическа, социална, мигрантска, демографска и пр., включително и футболна.

Без да си дават сметка, тези които го предлагат, че все още освен територия, в каквато се опитват да ни превърнат, България е и Държава, не Клиника.

Поради тази причина явно Първият мандат няма да мине. Но е голяма вероятността в Третия мандат, когато сложат начело на правителството някой професор от Психиатричната клиника на 4-ти километър и да успеят на приспят напълно българския народ и мандата ще бъде осъществен.

И това е напълно вероятно да се случи, защото явно към Тигъра от Бистрица ще се присъединят Соколи и Генерали, както и Тигрицата от Бузлуджа. А тя, само и само да е във властта, е готова да „разкъса“ всеки, даже да се съюзи и с Дявола, както казват от „Промяната“.

И явно не Меси, а ще намерим своя Месия!

Може би това искаше да каже Горанов – България си има не просто Меси, а своя Месия!

Той прояви известна скромност в изказването си. Но си направиха поредната гавра с българския народ.

Българския народ може лесно да се лъже, манипулира, бързо да забравя, но въпросът сега е кога ще излъжат Марк Рюте?!...

За съжаление, към него се присъединяват и други „неверници“…

        Хлебарки, мишки, плъхове, и таласъми, а през лятото змии и гущери, бродят из видинската болница.

        Поне такъв красив сериал, по български вариант, виждаме че от няколко дни се върти по българските медии.

       От години алармираме за трагичната ситуация в болницата във Видин. Но явно това си е естествен резултат от безхаберието на български управляващи, които толерират също такива безхаберни директори по болници и центрове за спешна помощ.

     Въпросът е дали българския данъкоплатец заслужава такова здравеопазване, което му струва над 10млрд.лв., които потъват незнайно в кои джобове на здравната мафия.

       В медиите ръководството на болницата, което е с голям принос да виждаме подобни гледки, започва с уклончиви оправдания, че няма как да се докаже, че тези ужасяващи кадри са именно от Видинската болница. И е прав. След като управляващите търпят подобни гледки в български лечебни заведения. Нормално е човек да си зададе въпроса дали такава е и ситуацията в министерство на здравеопазването, та даже и на „Дондуков“ 1 и на „Дондуков“ 2?!

         Споменаваме „Дондуков“ 1, защото само преди една година Президента посети предизборно Видинската болница, но явно му е харесала подобна екзотична гледка и по плана за възстановяване и устойчивост смята да я доразвие, но се чакат още средства.

         Явно подобни гледки им харесват и на хората от „Дондуков“ 2, защото не би могло да са по-различни от онези на „Дондуков“ 1, от където ги изпращат.

         Но поради тяхното безхаберно управление, на практика населението на Видин и областта не само че е лишено от здравеопазване. Здравето и животът им са поставени в риск, само с влизането им в болницата.

         Унесени в политически игри, лъжи и обещания, нито от Парламент, нито от „Дондуков“ 1, нито от „Дондуков“ 2 е налична адекватна реакция.

         При това положение не е изключено от водите на Дунав да изскочи и Кинг Конг. Но според мнението жители от Видин той от доста време вилнее из града.

         Очакваме само да се появи и стадо динозаври и да пристигне екипа на Стивън Спилбърг да заснеме поредния си филм на ужасите. Този път филма на ужасите ще бъде от България, и по-точно от Видин. Да се надяваме, че част от приходите от филма Спилбърг ще дари на видинската болница, защото тя май в последно време живее само от дарения.

         До кога министерство на здравеопазването ще продължава да толерира подобни абсурди, не е ясно. Какво ли се промени от посещението на министъра на здравеопазването във Видин?! Можеше да си коментира липсата на лекарства и от кабинета в София, или пък трябваше да влезе в една Видинска аптека, за да установи, че липсват лекарства?!

         За най-голямо съжаление, заради нехайството на управляващите, подобни зловещи гледки могат да се видят в десетки държавни и общински лечебни заведения в страната. И ако българския народ продължава да приема за нормални подобни ужасяващи кадри, скоро ще дойде време или да плаща непосилна цена за здравето си на частни болници, или ще ходи да се лекува в чужбина. И не само Видинската болница, Държавата ще заприлича на истински Джурасик парк.

         Но пък, по-добре екзотични животни, отколкото екзотични политици. С първите е по-възможно да се разбереш, отколкото с управляващите.

          Със свое писмо до Министър-председателя на Република България, Министъра на труда и социалната политика, Министъра на икономиката и Председателя на КЗП, Синдикат „Защита“ изрази своето възмущение от продължаващо вихрещата се спекула, която води до драстично необосновано повишение на цените на стоки и услуги от първа необходимост и особено на хранителните продукти, където повишението е между 50% и 100%. Инфлацията продължава да расте, а доходите на българите остават замразени.

         В същото време българският данъкоплатец продължава да плаща в държавната хазна за неработещи държавни институции.

    В писмото си, което публикуваме, настояваме всички отговорни държавни органи и институции да предприемат незабавни действия и да изпълнят своите основни законоустановени задължения в защита на българските граждани.

      Защото е цинизъм, докато българския народ мизерства и бива ограбван от спекуланти, докато държавата ни е на автопилот, политиците ни, по подобие на партизаните предвождани от бай Тошо,  тепърва да се запознават на „лидерски срещи“.

         Тази кризисна ситуация не може да продължава повече така. Ако управляващите ни и държавните органи и институции не вземат спешни мерки за излизане от пагубната настояща криза, всичко остава в ръцете на хората. Което ни провокира да започнем подготовката и провеждането на национален протест в защита на правата, интересите и оцеляването на българските граждани.

KZP-1

 

KZP-2

              Стига сте лъгали бе, казионери!

        

         Само ден, след като Главния Изпълнителен директор на „Български пощи“ изрази в специално благодарствено писмо поздравленията си за прекрасния социален диалог с двата казионни синдиката, те обявиха стачна готовност и настояха за увеличение на заплатите във вече фалиралото дружество със стотици милиони лева задължения.

         Обявиха му стачка, защото са му сърдити, че благодарственото писмо не е пълно и изчерпателно и не е добавил, че съгласно чл.111 от КТД предоставяните им години наред 60 хил.лв., за да си мълчат за разграбването на дружеството ще продължат да ги получават. А за да могат спокойно да си ги харчат по луксозни курорти и хотели почти фалиралото дружество подсигурява на казионните синдикални лидери 36 дни допълнителен платен годишен отпуск.

         И всичко това на гърба на нищо неподозиращите 9000 души работещи – лъгани, манипулирани и строящи години наред светлия български комунизъм в „Български пощи“.

         Според казионните синдикалисти стачката ще доведе до преустановяване на работа на пощенските станции и на предоставянето на пощенските услуги. Забравяйки, че именно благодарение на тяхното бездействие и съучастие с работодателя работата отдавна е преустановена, след като пазарния дял на дружеството е вече 0%.

         На всички е ясно, че с обявяването на тази стачка на умряло куче нож вадят и ще погребат окончателно „Български пощи“. Но всъщност никаква стачка не са обявявали, нито има стачен комитет, нито са водени преговори по ЗУКТС. Само хвърлят кьорфишеци и лъжат хората.

         Бихме им препоръчали да забавят провеждането на стачката и да се порадват на изградения от тях комунизъм, който изградиха съвместно с редица бивши министри и директори, на който комунизъм би завидял и Бай Тошо. Защото отдавна работещите в „Български пощи“ си ходят на работа за удоволствие.

         Да припомним, обаче, че няма безплатен обяд и за това удоволствие хиляди работещи ще платят висока цена.

         А същевременно казионните синдикалисти ще им харчат разточително натрупаният членски внос по луксозни хотели и курорти и ще набелязват поредната жертва.

         Интересно защо след като изпратихме потресаващата информация за фалита на държавното дружество до всички национални медии и правителство всички те мълчат. Ще чакат фалита?!

         Дали пък и медии и казионни синдикалисти не са част от Плана за устойчива ликвидация на „Български пощи“?!

         Що се отнася до увеличението на основните заплати в дружеството и до родилните мъки и тежки преговори, това е поредната лъжа. Защото в последните години, както и сега, увеличението на основните заплати е заради увеличението на минималната работна заплата за страната.

         Доста съмнително са „мъките“ с, които са успели да убедят министъра за увеличение на заплатите от 01.06.2023г. и дали това ще бъде изпълнено, защото според думите на ГИД, заради тежкото състояние на дружеството, на „Български пощи“ оставят няколко месеца живот.

         Тук възниква въпроса, защо години наред се трупаха огромни задължения и казионните синдикати мълчаха, а сега са надали този вой, което е поредната манипулация.

         Стига сте лъгали, а си поемете вината за тежкото състояние на „Български пощи“, до което го докарахте заедно с предишните ръководства!

Заради Пенсионната реформа, която се предвижда да влезе в сила в началото на месец септември тази година във Франция се стигна до масови протести с милиони присъстващи и напълни улиците в цялата страна. В реформата става ясно, че пенсионната възраст ще се промени от 62г. на 64г. и през последните седмици станахме свидетели на несъгласието на цяла Франция с тази реформа.

           За най-голямо съжаление в България според пенсионната реформа „Калфин“ пенсионна възраст е 68г., която май не прави впечатление на никой. Реакция от страна на българския народ няма, което е още един признак колко приспан е. База за сравнение може да се каже, че няма – за сравнение стандарта на живот във Франция е 5 пъти по-висок от този в България, а продължителността на живота в България е 10 години по-ниска от продължителността на живота във Франция. Едно е сигурно – французите са разбрали каква е вредата от тази реформа. Въпреки оправданията на френското правителство как тази реформа ще донесе допълнителни милиарди приходи в държавната хазна, народът бе категоричен - не им е необходима тази реформа.

           В България мълчанието продължава да е на пиедестал, като може би народът продължава да си мисли, че и този път ще му се размине. Пенсионирането на възраст от 68г. може да доведе само до много по-пагубни последици в държавата. Всекидневно ставаме очевидци на не малко брой хора в работоспособна възраст, които са с доста тежки заболявания, а дори и често прекалено ранна смърт. Стандартът на живот в България към този етап става заплаха за населението и такава реформа само би нанесла вреда. А може би това е и целта с тази реформа. Високата възраст за пенсиониране може значително да намали социалните разходи за държавата. Защо изобщо държавата допуска тази реформа да се случи и пенсионната възраст да достигне 68г. и защо народът продължава да мълчи. Това единствено може да навреди на работещите и плащащите осигуровки именно за пенсия, а всъщност на възрастта, на която следва да се пенсионират те изобщо може и да не достигнат. Осъзнава ли българинът какво изобщо го очаква или си казва, че ще го мисли когато му дойде времето. Но времето всъщност времето не е чак толкова далечно понятие и то ще настъпи всеки момент и тогава ще се молим и се чудим защо не сме излезли да защитим собствените си права и интереси. Дано това време настъпи съвсем скоро и народът да разбере, че за да бъде чут неговия глас той трябва да бъде по площадите.

           Може би този проблем вълнува единствено синдикат „Защита“. Години наред и политици и казионни синдикати мълчат. Именно поради тази причина изпращаме писмо до управляващите, както и ще изпратим до следващото редовно правителство и Парламент с настояване да бъде отменена приетата пенсионна възраст от 68 години от реформата „Калфин“ и да се върне както е във Франция на 62години.

           Тук някой ще попита – откъде пари. Пари има. Първо да крадат по-малко и второ – свръхпечалбите, които се раздават на олигарси да се пренасочат към пенсионната и здравната системи. Защото само за 2022г. Правителството е подпомогнало олигархията с 14 млрд.лв. !

           Ако не бъдем чути НС „Защита“ ще инициира подписка за провеждане на Референдум и ще потърсим подкрепата на българския народ за решаване на този сериозно наболял проблем.

До    

Г-н Красимир Митов          

Председател

Национален синдикат „ Защита“                 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН   АДРЕС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТОВ,

УВАЖАЕМИ СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА „ЗАЩИТА“,

 

От името на Основно училище „Неофит Рилски“ - Габрово и синдикалната секция към Национален синдикат „Защита“ при ОУ                 „Неофит Рилски“ Ви поздравяваме по случай осемнадесетия Рожден ден на организацията.

Осемнадесет години от съществуването на Национален синдикат „Защита“ са години, в които той се съгради, укрепна и превърна в авторитетна синдикална организация в страната. Национален синдикат   „Защита“   днес е сигурната опора на хилядите свои синдикални членове.

С осемнадесет годишната си история Национален синдикат                      „Защита“ доказа, че постига цели, реализира каузи, очертава тенденции и задава посоки за своето бъдещо развитие, за личностно и професионално удовлетворение на заетите в системата на средното образование, за техния просперитет и все по-нарастващ авторитет в обществото.

Пожелаваме Ви здраве, духовни сили и нови успехи, да продължавате да работите с ентусиазъм и професионализъм в името на българското образование.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

МАЯ КОЛЕВА                                                         АНАТОЛИЙ АНТОВ              

ДИРЕКТОР                                                           Председател на С.С.                                                    

ОУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ”                                    към НС „ Защита“                                                                                   

16.02.2023г.